17-19.03.2016

W Poznaniu odbył się finał XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu I Żywności. W eliminacjach szkolnych olimpiady wzięło udział 8 tysięcy uczniów, w etapie okręgowym 670 uczestników, a w centralnym 64 zawodników. Uczestniczki projektu Justyna Kubat została finalistką Olimpiady zajmując 11 miejsce a Agnieszka Jacewicz została finalistką Olimpiady. Gratulujemy dziewczynom uzyskania takich wysokich wyników i znalezienia się w gronie najlepszych.  

13.03 do 17.03.2016

Uczestnicy projektu Daniel Kreft i Tomasz Wolski uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w Belgii na zaproszenie Pana Europosła Jarosława Wałęsy. Było to wyróżnienie za projekt Młodzi dla Europy.

15-16.03.2016

Uczestniczka projektu Karolina Świątek-Brzezińska zajęła II miejsce w dziewiątym Konkursie dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska. Rywalizowali uczniowie kształcący się w technikach hotelarstwa z trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W konkursie trzeba było wykazać się wiedzą na temat hotelarstwa, umiejętnością obsługi konsumenta w restauracji hotelowej i obsługi gościa w recepcji w sytuacji problemowej. Ostatnia konkurencja odbywała się w wybranym języku obcym. Gratulujemy Karolinie i życzymy dalszych sukcesów.

11.01.2016

Uczestniczki projektu "Smaki Hiszpanii,  smak sukcesu" Justyna Kubat i Agnieszka Jacewicz z klasy IV M zakwalifikowały się do finału XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu. II etap został przeprowadzony w dwunastu okręgach w całej Polsce. 66 uczniów z 36 szkół ponadgimnazjalnych  z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego rywalizowało w etapie okręgowym w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. Justyna zajęła I miejsce a Agnieszka V i zakwalifikowały się wśród 64 uczniów do etapu centralnego.

16.11.2015

Uczestniczki projektów "Smaki Hiszpanii, Polska gościnność" (Aleksandra Marcinkowska IV L) oraz "Polski uczeń, hiszpański staż" (Anna Formella kl IV L) wraz z koleżankami i kolegami z młodszych klas - łącznie 20 uczniów wzięły udział w obsłudze gości serwisem synchronicznym (Ola miała okazje nauczyć się tego serwisu dzięki udziałowi w stażu w Hiszpanii i przekazać swoją wiedzę) podczas konferencji poświęconej rozpoczęciu programu Gdańsk-jeMY zdrowo i kolacji charytatywnej Kucharze dzieciom, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Gdańsk. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - p. Piotr Kowalczuk miał okazję zobaczyć pokaz serwisu synchronicznego w czasie podsumowania stażu w naszej szkole dlatego zaprosił naszych uczniów do zaprezentowania jego fragmentu w czasie konferencji. Cieszymy się, że nabyte umiejętności są przekazywane kolejnym uczniom i pokazywane na formalnych spotkaniach.

22.05.2015

Uczestnicy projektu Daniel Kreft i Tomasz Wolski z kl III B wyjadą do Brukseli w związku z swoim aktywnym udziałem w projekcie "Młodzi dla Europy" pod patronatem europosła Jarosława Wałęsy. Opiekunem projektu z ramienia ZSGH była p. Beata Selemen. 

14.05.2015

Uczestnicy projektu: Karolina Świontek-Brzezinska z kl III A i Daniel Kreft z kl III B wzięli udział w spotkaniu organizowanym wspólnie z Klubem Profesjonalnych Mówców Toastmasters Gdańsk, którego celem było przygotowanie uczniów szkół zawodowych do debaty panelowej „Własna firma- szansa czy zagrożenie?” mającej odbyć się podczas konferencji organizowanej w Gdańsku przez KOWEZiU na zakończenie roku zawodowców. Spotkanie odbyło się w Państwowych Szkołach Budownictwa. W debacie - 28.05.2015 szkołę reprezentował Daniel Kreft.

16.04. 2015

27.04.2015

Uczestnicy projektu z klasy III A i III L wzięli udział w przygotowaniu 2 różnych wizyt dla nauczycieli z Norwegii. Obsługiwali i oprowadzali nauczycieli po szkole, przedstawili prezentacje o szkole i realizowanych projektach. Zaprezentowali scenki sytuacyjne w języku angielskim.  Uczennice klasy III L zaprezentowały pokaz obsługi synchronicznej gościa.

09.04.2015

Uczestnicy projektu - Karolina Rasmus z kl III A i Tomasz Wolski z kl III B reprezentowali naszą szkołę w konkursie regionalnym "Pokaz nam język" promującym kulturę krajów anglojęzycznych i propagującym uczenie się języka angielskiego organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową. Karolina i Tomek zostali wyłonieni po I etapie szkolnym spośród 23 uczniów, którzy przystąpili do konkursu.

25.03.2015

Uczniowie naszej szkoły zdobyli I miejsce w VIII edycji Konkursu języka angielskiego dla szkół technicznych organizowanym przez Pomorskie Szkoły Rzemiosł. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem Can I use English in my future- how? Wśród uczniów reprezentujących naszą szkołę byli uczestnicy projektu z klasy III L – Aleksandra Marcinkowska, która wykonała piosenkę w języku angielskim oraz Rafał Wójcik, który wykonał prezentację multimedialną.

19.03.2015  - 21.03.2015

Uczestniczka  projektu Justyna Kubat z klasy III m  reprezentowała szkołę w  XIX edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, której finał odbywał się  od 19.03.2015 do 21.03.2015 roku w Szczecinie. ZSGH w Justyna zapewniła sobie zwolnienie w części lub w całości z egzaminów wstępnych do szkół wyższych na kierunek zgodny z profilem olimpiady i wstęp na 21 uczelni wyższych, min. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poza tym Justyna zostanie zwolniona z części teoretycznej egzaminu zawodowego, a w wyniku  postępowania kwalifikacyjnego na egzaminie maturalnym z biologii rozszerzonej otrzyma 100%.

20. 03. 2015

W Zespole Szkół Gastronomiczno –Hotelarskich w Gdańsku odbyła się konferencja ,,Praca w Europie-szanse i zagrożenia” w ramach objętego patronatem Europosła Pana Jarosława Wałęsy projektu Młodzi dla Europy, którego celem jest zachęcenie młodzieży do aktywnego działania społecznego i obywatelskiego w  Polsce i Europie. Konferencję prowadził uczestnik projektu Daniel Kreft z klasy III B i jako jeden z punktów programu przedstawił swoją prezentację z odbywanego w ramach projektu stażu zagranicznego.

17.03 2015 Uczestniczka projektu Agnieszka Jacewicz z kl III M zajęła I miejsce w  XIV edycji Konkursu o żywieniu i żywności, którego celem było rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką żywieniową. W zmaganiach konkursowych wzięło udział trzydzieści troje uczniów z dwunastu szkół z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.  Za zajęcie I miejsca Agnieszka zdobyłą indeks Akademii Morskiej w Gdyni
11.03.2015 Karolina Świontek-Brzezinska z klasy 3a zajęła III miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Szkół Ponadgimnazjalnych "Mistrz Wiedzy Hotelarskiej" zorganizowanym w Słupsku. W nagrodę Karolina otrzymała pobyt weekendowy w Dolinie Charlotty. W gronie ośmiu finalistów znalazł się także Daniel Kreft z 3b.
26.11.2014 W dniu 26.11.2014 odbyło się spotkanie dla rodziców uczestników projektu, w czasie którego uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności językowe, miejsca praktyk oraz przygotowali przekąski w formie hiszpańskich tapasów. Sprawozdanie ze spotkania można przeczytać tutaj. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii naszego projektu.
24.11.2014 W dniu dzisiejszym uczestnicy projektu Andżelika Rosinkowska, Julia Forma, Daniel Kreft z klasy III B, Karolina Wolff, Karolina Świontek Brzezinska, Karolina Rasmus z klasy III A, Dominika Słaba i Natalia Sobiecka z klasy III M zaprezentowali uczniom gimnazjum z Pińczyna i Sumina specyfikę swoich zawodów, swoje umiejętności zawodowe nabyte m.in. dzięki uczestnictwu w projekcie oraz ofertę edukacyjną szkoły. Uczniowie mieli okazję zobaczyć scenki sytuacyjne w hotelu, prezentacje praktyk w Hiszpanii, pokaz serwisu synchronicznego oraz mieli okazję zobaczyć uczniów klasy IV i w trakcie praktycznej nauki zawodu w pracowni gastronomicznej. Gimnazjaliści wykazali bardzo duże zainteresowanie szkołą i ofertą edukacyjną szkoły.
31.10.2014 W dniu dzisiejszym w sali 310 odbyło się spotkanie uczestników projektu z klasy III A i III B z uczniami technikum hotelarskiego z klasy I A i I B w celu przedstawienia celów projektu i etapów jego realizacji. Uczestnicy zaprezentowali niektóre miejsca praktyk  w czasie swojego stażu w Hiszpanii oraz swoje umiejętności językowe w scenkach sytuacyjnych w hotelu. Spotkanie zorganizowała p. Beata Stanisławska. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii naszego projektu.
13.10.2014 Po miesięcznych przygotowaniach dzisiaj odbyło się ważne wydarzenie - promocja rezultatów projektu w obecności zaproszonych gości z Organu Prowadzącego, władz oświatowych oraz przedstawicieli środowiska branżowego. O szczegółach można przeczytać na stornie internetowej szkoły oraz tutaj. Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć w galerii projektu i galerii szkoły.
31.08.2014 Wakacje dobiegły końca. Wkrótce wracamy do pracy nad upowszechnianiem rezultatów projektu. Do zobaczenia już jutro, 01.09.2014
22.06.2014 Druga grupa uczestników projektu pomyślnie zakończyła swój staż w Hiszpanii i powróciła pełna wrażeń. Teraz czeka nas wypełnienie raportów końcowych, przygotowanie scenek, przepisów i prezentacji swoich zakładów pracy. Po wakacjach będziemy kontynuować prace nad upowszechnianiem rezultatów projektu.
26.05.2014 Druga grupa 17 uczestników projektu wraz z opiekunami - panią Anną Krótki i panią Anną Pawelec udała się na staż zagraniczny do Hiszpanii. Życzymy powodzenia i samych pozytywnych wrażeń
25.05.2014 Pierwsza grupa uczestników projektu pomyślnie wróciła z praktyki z Hiszpanii.
28.04.2014 Pierwsza grupa 17 uczestników projektu wraz z opiekunami - panią Beatą Stanisławską i panią Joanną Hap udała się do Hiszpanii. Życzymy powodzenia i wielu pozytywnych wrażeń
17.04.2014 Dwie grupy egzaminem ustnym zakończyły szkolenie z języka hiszpańskiego zawodowego. Ostatnia grupa etap ustny egzaminu będzie miała 28.04.2014. Gratulujemy bardzo dobrych wyników i pokonania bariery w mówieniu. Etap pisemny odbył się na przedostatnich zajęciach.
15.04.2014 Odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników stażu i ich rodziców/ prawnych opiekunów. Zostały podpisane umowy o staż, regulaminy uczestnictwa oraz przedstawione sprawy organizacyjne. Rodzice/ prawni opiekunowie mieli okazję poznać nauczycieli - opiekunów grup wyjazdowych. W spotkaniu uczestniczyła kierownik szkolenia praktycznego pani Elżbieta Kaczmarska.
02.04.2014 15..04.2014 o 17:00 w sali nr 6 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów. Obecność obowiązkowa. W trakcie spotkania będziemy podpisywać umowy o staż i przedstawimy informacje dotyczące wyjazdu na staż.
30.01.2014 Dzisiaj odbyły się ostatnie zajęcia z przygotowania językowo-pedagogiczno-kulturowego przewidziane na okres ferii. Dziękujemy za wytrwałość

07.01.2014

Harmonogram zajęć z przygotowania pedagogicznego-kulturowo-językowego - do pobrania

06.11.2013 Zebranie z wszystkimi uczestnikami i rodzicami odbędzie się dn. 13.11.2013r. (środa) o godz. 18.00 w sali nr 6 (parter) - obecność obowiązkowa
17.10.2013 Informujemy o ustaleniu list osób na zajęcia z języka hiszpańskiego zawodowego - zajęcia rozpoczynają się od 21.10.2013r. - listy do pobrania
16.10.2013 Prczewidywany termin spotkania organizacyjnego dla uczestników projektu i rodziców/ prawnych opiekunów - 13.11.2013
16.10.2013

Kierownik Szkolenia Praktycznego i Koordynator Projektu ustaliły terminy praktyk dla uczestników projektu LdV:

I grupa wyjazdowa: uczniowie klas II B i II M - 28.04 - 24.05.2014

II grupa wyjazdowa: uczniowie klas II A, II L, II E i II G - 26.05 - 21.06.2014

10.10.2013r. Publikujemy listę zakwalifikowanych do udziału w  projekcie LDV  "Hiszpańskie smaki, polska gościnność"
11.09.2013

W dniu 11.09.2013 o godzinie 19:00 odbyło się zebranie dla rodziców uczniów, zainteresowanych udziałem ich dzieci w projekcie LdV „ Hiszpańskie smaki, polska gościnność” realizowanym przez ZSGH w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyło około 60 rodziców. Spotkanie prowadziły panie Elwira Wiśniewska, Anna Krótki i Beata Stanisławska. Rodzicom została przedstawiona prezentacja na temat projektu i procesu rekrutacyjnego. Prowadzące chętnie udzielały odpowiedzi na wszelkie pytania ze strony rodziców. W spotkaniu wzięły udział również 2 uczennice z klasy III a  - Klaudia Kamińska i Klaudia Polewska, które opowiedziały rodzicom o swoich wrażeniach z uczestnictwa w projekcie: mówiły o zajęciach z przygotowania językowo-pedagogiczno-kulturowego przed wyjazdem na staż, które obejmowało lekcje języka hiszpańskiego oraz zajęciach w czasie ferii. Odpowiadały też na pytania dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej, opisywały swoje odczucia przed i po rozmowie kwalifikacyjnej, wyrażały swoje zadowolenie w sprawie zajęć w czasie ferii, mówiły o przygotowaniu kulturowym  i o zajęciach z panią pedagog.

06.09.2013r. Spotkanie informacyjne z rodzicami odbędzie się w dniu 11.09.2013r. o godz. 19.00 w sali 310 - IIIp.
04.06.2013

Spotkania z uczniami zainteresowanymi udziałem w projekcie odbędą się w sali nr 6:

11.06.2013 na 4 godzinie lekcyjnej dla klasy I L i I M, na 5 godzinie lekcyjnej dla klasy  I A i I B

13.06.2013 na 2 godzinie lekcyjnej dla I klas ZSZ -zmiana - 21.06.2013 na 2 godzinie lekcyjnej

W spotkaniach biorą udział wyłącznie uczniowie spełniający wstępne kryteria uczestnictwa tj. uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego 2012/2013 otrzymają przynajmniej ocenę dobra z zachowania i przynajmniej dostateczną z języka angielskiego (w klasie I H z języka niemieckiego). Pozostali uczniowie biorą udział w planowych zajęciach lekcyjnych. Spotkania poprowadzi koordynatorka projektu pani Anna Pawelec nauczyciel języka angielskiego)

24.05.2013r.

Z radością informujemy, że projekt mobilności Leonardo da Vinci, złożony do akceptacji w tegorocznej rundzie selekcyjnej, został pozytywnie oceniony przez Agencję Narodową w Warszawie i uzyskał dofinansowanie. Oznacza to, że nasza szkoła będzie realizowała kolejny projekt Leonardo da Vinci, tym razem o nazwie:

"Hiszpańskie smaki, polska gościnność - Spanish tastes, Polish hospitality" (nr projektu2013-1-PL1-LEO01-37265). Skierowany jest on do uczniów klas I 2012/13, którzy będą chcieli odbyć praktykę zagraniczną w Hiszpanii w roku szkolnym 2013/14. Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej szkoły i u członków Zespołu Projektowego.

Z 711 projektów zgłoszonych do konkursu, projekt ZSGH w Gdańsku znalazł się na liście podstawowej wśród 122 projektów zaakceptowanych do realizacji.