Przypominamy o zabraniu na praktykę do Hiszpanii aktualnych książeczek SANEPiD oraz odpowiedniego stroju.