PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-
-TURYSTYCZNEJ (HGT) - od 01.09.2019 r.

Podstawa programowa obowiązująca od 01.09.2017 r.