www.gdansk.pl/urzad-miejski/Siedemdziesiat-miec-lat-to-nie-grzech,a,88957

gdansk.tvp.pl/34101635/siedemdziesiat-lat-gdanskiego-gastronomika

http://amerski.blogspot.com/2017/09/siedemdziesiat-lat-zsgh-to-nie-grzech.html

http://amerski.blogspot.com/2017/09/polska-hiszpania-francja-i-wochy.html

http://amerski.blogspot.com/2017/09/artysci-z-gdanskiego-gastronomika.html

http://www.chataijadlo.pl/70-lecia-zsgh-gdansk/

podziękowania/listy gratulacyjne