Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku 

adres:  /ZSGH_Gdansk/SkrytkaESP

Szanowni Państwo!

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku znajduje się na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej), służącej do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

W celu skorzystania ze skrzynki ESP należy założyć bezpłatne konto na platfomie ePUAP.

Najczęściej zadawane pytania nt. ePUAP - link