Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek zgodnie z poniższą procedurą, zawartą w poniższych dokumentach: