Kadra kierownicza

mgr inż. Anna Krótki - dyrektor

a.krotki@zsgh.edu.gdansk.pl

Aleksandra Fijał - z-ca dyrektora 

a.fijal@zsgh.edu.gdansk.pl

mgr Beata Wilimberg-Jankowska - wicedyrektor ds. dydaktycznych 

b.wilimberg-jankowska@zsgh.edu.gdansk.pl 

mgr Aleksandra Trukawka-Rogiecka - wicedyrektor ds. organizacyjnych 

a.trukawka-rogiecka@zsgh.edu.gdansk.pl 

mgr Beata Seleman- wicedyrektor ds. wychowawczych 

b.seleman@zsgh.edu.gdansk.pl

mgr inż. Elżbieta Kaczmarska - kierownik szkolenia praktycznego  

e.kaczmarska@zsgh.edu.gdansk.pl 

 

Kadra dydaktyczna -LINK