Z radością informujemy, że po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym 85 polskich placówek otrzymało Odznakę "Szkoła eTwinning" na lata 2020-2021. Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

  • praktyki cyfrowe
  • praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa
  • innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania
  • promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
  • promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę

Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznanie ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w projekty eTwinning w naszej szkole!!!

Więcej informacji na temat Odznak:

https://etwinning.pl/odznaka-szkola-etwinning/

https://www.etwinning.net/pl/pub/support/2020--2021-etwinning-school-l

Koordynator projektów eTwinning

Łukasz Kamiński