Uczniowie biorący udział w międzynarodowym projekcie eTwinning "Teenagers E.P.e. (European Parliament eTwinning) pracowali nad rozwiązaniem problemów w różnych dziedzinach życia. Jednym z zadań było opracowanie wizji współczesnej szkoły, przyjaznej uczniom. Partnerzy projektu przedstawili swoje pomysły i propozycje w formie infografik. Poniżej prezentujemy prace polskich uczniów (klasa IIIm).