ZASADY I ETYKIETA PRACY ZDALNEJ

 1. Podczas zajęć powstrzymujemy się od spożywania posiłków na wizji.
 2. Podczas rozmowy prowadzonej z wykorzystaniem kamery należy być ubranym.
 3. Rozmowy nie wolno nagrywać bez zgody osób w niej uczestniczących (podczas nagrywania wszyscy otrzymują automatycznie na ekranach komunikat o nagrywaniu).
 4. Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w domu muszą być wyciszone.
 5. Rozmowę -wideo lekcję zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niej dołączają!!!
 6. Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.
 7. Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
 8. Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie- zespole.
 9. Odzywamy się do siebie kulturalnie.
 10. Nauczyciel/ pracownik szkoły odpowiada na emaile, wiadomości, czaty w godzinach pracy szkoły ( od godz.7.30 do 15.30). Nauczanie zdalne nie oznacza dostępności przez 24h.
 11. Telefon-zasady komunikacji:
  • Jeśli umówiłeś się na telefon, spotkanie oddzwoń.
  • Odbierając telefon, pamiętaj o przedstawieniu się.
  • Dzwoniąc, również się przedstaw.
  • Jeśli rozmowa została przerwana, dzwoni ponownie osoba, która dzwoniła.
 12. Nie wiesz czegoś, nie możesz znaleźć informacji: 
  • sprawdź najpierw email, czat grupy, zakładki na Teams, stronę szkoły, fb szkoły
  • zapytaj koleżankę /kolegę z klasy/szkoły;
  •  jeśli dalej nie wiesz zapytaj nauczyciela/ wychowawcę.
 13. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem, uczniem a w razie potrzeby także z rodzicem.