W dniu 28.03.2022 w naszej pracowni gastronomicznej zostały zorganizowane zajęcia z języka angielskiego zawodowego prowadzonych metodą CLIL, która opiera się na koncepcji  nauki przez działanie, a nauczane treści merytoryczne i językowe znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Warsztaty służyły rozszerzeniu wiedzy fachowej przy jednoczesnym pogłębianiu kompetencji językowej. Zajęcia CLIL poprowadziła p. Elwira Wiśniewska, a za stronę kulinarną odpowiadali p. Ewa Wardzińska-Swadzyniak i p. Aleksander Wiśniewski. Młodzież biorąca udział w projekcie „Śródziemnomorskie doświadczenia zawodowe” sporządziła: tortellini z tuńczykiem i ricottą, lasagne, cytrynowe tiramisu, churros i dzieliła się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas staży zagranicznych z koleżankami i kolegami.