Informujemy, że w menu głównym > w zakładkach: Rodzic > GPE - dziennik elektroniczny  oraz Uczeń > GPE - dziennik elektroniczny, zwarto informacje dot. GPE, MS TEAMS, i in. przydatne w realizacji zdalnego nauczania.