Udział w międzynarodowych projektach eTwinning przynosi ich uczestnikom wiele korzyści. Uczniowie mają możliwość poznania rówieśników z  różnych krajów europejskich oraz spoza Europy, dzięki czemu poszerzają swoją świadomość kulturową i językową, ucząc się szacunku i tolerancji dla innych ludzi i narodowości. Uczestnicy projektu "It's my life" przygotowali szereg prezentacji o tradycjach swoich krajów, dzięki czemu pogłębili świadomość własnej kultury oraz poznali kultury i tradycje swoich partnerów. Przedstawiamy kilka z tych prezentacji.

https://www.thinglink.com/scene/1279362869183381506

https://www.thinglink.com/scene/1279369766372376577