Miło nam poinformować, że Samorząd Uczniowski przy finansowym wsparciu Rady Rodziców rozpoczyna akcję „SZKOLNEGO BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO”.

Inicjatywa polega na tym, że Rada Rodziców oddaje do dyspozycji uczniów część swojego budżetu- 3 000 zł. Dzięki temu uczniowie będą mogli zgłaszać propozycje projektów, a potem w głosowaniu decydować, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Inicjatywy mogą dotyczyć inwestycji służącej całej społeczności uczniowskiej i obejmować: zakup sprzętu, rozbudowę infrastruktury szkolnej lub organizację wydarzenia dla uczniów szkoły (o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym).

Zgłoszenie projektu odbywa się na przygotowanym wniosku (załącznik do regulaminu). Wniosek należy wysłać na maila opiekunki Samorządu Uczniowskiego pani Anny Krzewickiej: a.krzewicka@zsgh.edu.gdansk.pl 

Wniosek musi być poparty podpisami co najmniej 10 uczniów szkoły.

Etapy Budżetu Uczniowskiego:

  • Zgłaszanie projektów za pomocą formularza ( załącznik do regulaminu) od 03.10.2022 roku.
  • Czas na zgłoszenie projektów od momentu ogłoszenia budżetu wynosi: 7 dni, czyli do 10.10.2022 roku.
  • Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję w składzie: trzej przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektor szkoły oraz trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, pod względem spełnienia warunków formalnych oraz ich akceptacja przez Radę Rodziców, Dyrekcję do 17.10.2022 roku.
  • Ogłoszenie listy dopuszczonych projektów 17.10.2022 roku.
  • Czas na promowanie projektów wynosi nie więcej niż 7 dni- do 24.10.2022 roku.
  • Powszechne głosowanie wśród uczniów odbywa się 25.10.2022 roku.
  • Wyniki głosowania zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

Liczymy na Wasze zaangażowanie i pomysłowość!

Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie Budżetu Uczniowskiego w załączniku. W załaczniku także formularz zgłoszeniowy.