Poniżej publikujemy informację dot. strojów słuzbowych dla nowo przyjetych uczniów na rok szk. 2023/2024: