Regulamin pobytu uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku,
opracowany w oparciu o wytyczne MEN, GIS oraz rekomendacje WRS w związku
z epidemią wirusa SARS – CoV -2


DRODZY UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU
LICZYMY NA WASZE ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE.

 1. Uczniowie z podwyższoną temperaturą, kaszlem, katarem oraz innymi objawami chorobowymi powinni być zbadani przez lekarza i do czasu pełnego powrotu do zdrowia zostać w domu.
 2. Na terenie budynku szkoły w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych obowiązuje zakrycie nosa i ust.
 3. Przed wejściem na teren budynku obowiązkowa dezynfekcja dłoni.

Ponadto:

 • Na lekcje należy przybyć punktualnie, nie gromadzić się przed wejściem do szkoły ani podczas pobytu w szkole.
 • Uczniowie kierują się bezpośrednio do sali lekcyjnej, w której zaplanowane są wszystkie lekcje.
 • Uczniowie mający lekcję w budynku od strony Parafii korzystają z wejścia i wyjścia prawego i prawą klatką schodową udają się do odpowiedniej sali lub opuszczają budynek szkoły - dot. sal lekcyjnych:
  • parter: 8, 9, 10, 11, 12
  • I piętro: 104, 105, 106, 108, 107, 123, 122
  • II piętro: 206, 205, 200, 201, 202
  • III piętro: 309, 310
 • Uczniowie mający lekcje od strony szlabanu korzystają z wejścia i wyjścia lewego i lewą klatką schodową udają się do odpowiedniej sali lub opuszczają budynek szkoły -  dot. sal lekcyjnych:
  • parter: 3, 4, 5
  • I piętro: 112, 113, 115, 118, 116, 119
  • II piętro: 214, 211, 212, 210, 218, 219
  • III piętro: 300
 • W trakcie trwania lekcji wejścia będą zamknięte.
 • Wszędzie w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych zachować stosowny dystans, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.( taśmy na podłogach korytarzy oraz chodniku na posesji szkoły.
 • Wszystkie lekcje dla poszczególnych oddziałów, będą odbywać się w jednej sali - nauczyciele będą przychodzili do poszczególnych klas wg planu lekcji.
 • W miarę możliwości każdy z uczniów zajmuje jedną i tą samą ławkę.
 • Co druga przerwa między lekcjami - z opcją wychodzenia uczniów na zewnątrz budynku szkoły przy stosowaniu się do wytycznych o prawej i lewej klatce schodowej. Co drugą przerwę spędzają uczniowie w sali przy otwartych oknach i drzwiach – nauczyciele dyżurują na korytarzach. (na przemian raz jedna druga sala wg harmonogramu umieszczonego na drzwiach sal.
 • W każdej sali umieszczone są pojemniki z płynami dezynfekującymi.
 • Wydzielono pomieszczenie, przy szatni które w krytycznym momencie będzie mogło pełnić rolę izolatki do czasu odebrania ucznia ze szkoły.
 • Rodzice i uczniowie pozostają z wychowawcami w bieżącym kontakcie i będą informowani o możliwości zmian w planach lekcji - dwa, a nawet trzy warianty zajęć.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku.
Telefon alarmowy – po godzinach urzędowania
TYLKO W NAGŁYCH PRZYPADKACH
Tel: 698-941-776


KORONAWIRUS
Infolinia dla Obywatela ws. kwarantanny i zdrowia
tel. 222-500-115

Chcesz uzyskać odpowiedź online?
Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi (ikona czatu w prawym dolnym rogu strony)


ZOBACZ MATERIAŁY EDUKACYJNE - SARS – CoV -2 - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 


Dowiesz się z nich: