22-26 marca 2019 grupa projektowa pod opieką nauczycieli Anny Choruży, Jolanty Gizy oraz Anny Czajki wzięła udział w spotkaniu partnerów w szkole I.I.S Vittorio Emanuele II we Włoszech, uczestnicząc w zorganizowanych aktywnościach.

Pierwszego dnia młodzież poznała rodziny, które przyjęły naszych uczniów do siebie.

We wtorek po uroczystym powitaniu przez dyrektora szkoły, uczniowie głosowali na logo projektu. Następnie młodzież pojechała zwiedzać ruiny Pompei.
W środę uczniowie demonstrowali przygotowane wcześniej prezentacje o jednym dniu w kraju partnera. Co ciekawe większość uczniów wybrała Gdańsk i Polskę jako miejsce, które chcieliby poznać. Polscy uczniowie zaprezentowali jeden dzień w Neapolu i Aurey. Następnie uczniowie poznali historię produkcji pizzy oraz tradycje tworzenia szopek bożonarodzeniowych w Neapolu. Po południu młodzież zwiedzała historyczną część Neapolu. 

W czwartek uczniowie odwiedzili Neapolitańskie Muzeum Archeologiczne. Nauczyciele spotkali kustosza muzeum i dowiedzieli się o strategiach promowania sztuki i programach adresowanych do młodzieży propagujących dostępność sztuki dla wszystkich. Potem uczniowie wzięli udział w grze Treasure Hunt po historycznej części Neapolu, fotografując i zamieszczając na instagramie wybrane zabytki i lokalnych mieszkańców. Dzień młodzież zakończyła w ratuszu miasta na spotkaniu z zastępcą burmistrza. Na zakończenie projektu uczestnicy współnie bawili się na dyskotece, a nauczyciele wzięli udział w obiadzie pożegnalnym, podczas ktorego omówiono dalsze etapy współdziałania.

W piątek rozdano certyfikaty uczestnictwa oraz podsumowano efekty dotychczasowej współpracy.