logotyp "Poznaj Polskę"

W dniu 27 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie NR MEiN/2023/DPI/911 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne  i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Cieszymy się bardzo, że w 2023 r. uczniowie i nauczyciele będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”

Więcej o projekcie przeczytasz TUTAJ (link do strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske)