6 grudnia 2022 roku uczniowie klasy 1b uczestniczyli w symulacja rozprawy sądowej, którą prowadził sędzia pana Paweł Juszczyszyn ze Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia".  Na ławie oskarżonych zasiadł św. Mikołaj, a w rolę prawników wcielili się uczniowie!

Na spotkaniu młodzież rozmawiała o: trójpodziale władzy, dowiedziała się, czym jest sąd (organ niezależny bezstronny powołany na mocy ustawy), na czym polega praworządność, jakie prawa mają uczniowie, co oznacza zwrot: in dubio pro reo (niedające się rozstrzygnąć wątpliwości poczytane na korzyść oskarżonego).

 

Dziękujemy organizatorom spotkania: Kratywnej Pedagogice, Gdańskim Lekcjom Obywatelskim, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Uniwersytetowi Gdańskiemu za moc twórczych pozytywnych rozmów, cenną wiedzę!

Organizatorki: Joanna Nikulin-Stawińska, Anna Czajka