Czy możliwe jest realizowanie zagadnień zawodowych w ramach projektów współpracy europejskiej eTwinning? Zdecydowanie TAK! Dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu nauczycieli powstała ciekawa publikacja, która przedstawia jak można zintegrować te dwa aspekty pracy z uczniem - Kształcenie zawodowe z eTwinningiem. Wśród poruszanych zagadnień są:

  • Program eTwinning a kształcenie zawodowe w Polsce,
  • Doradztwo zawodowe w szkole i w programie eTwinning,
  • Wybrane projekty eTwinning o tematyce zawodowej,
  • Nie tylko mobilności,
  • Platforma eTwinning w projektach Erasmus+,
  • Realizacja podstawy programowej i integracja międzyprzedmiotowa,
  • Autonomia, sprawczość i odpowiedzialność ucznia a rozwój kompetencji zawodowych,
  • Edukacja zdalna okiem eTwinnerów.

W przyjemnością informujemy, że autorem jednego z rodziałów publikacji jest pan Łukasz Kamiński, który od 10 lat z sukcesem realizuje projekty eTwinning w naszej szkole. Polecamy Państwa uwadze rozdział "Realizacja podstawy programowej i integracja międzyprzedmiotowa", w którym można przeczytać o działaniach zrealizowanych na przestrzeni tych dziesięciu lat z uczniami naszej szkoły. Link do publikacji: Ksztalcenie Zawodowe z eTwinningiem