Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Jesieni”. Konkurs polega, na udokumentowaniu jesieni. 
Zdjęcia prosimy przesyłać do 10 listopada 2022 roku na adres e-mail: wiktoriadabkowska_su@wp.pl
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 listopada. Wyniki zostaną przekazane na FB ZSGH oraz na stronie internetowej szkoły.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Na najciekawsze prace czekają nagrody!