Książka Nicoli Yoon "Ponad wszystko" to historia odkrywania wiedzy o sobie samym i o innych. Historia miłości odnalezionej przez osobę wykluczoną ze społeczeństwa, uwięzioną we własnym domu. Historia o tym, jak zaborcza i niszcząca może być miłość rodzicielska. W imię miłości młodzi bohaterowie- Madeline i Olly - podejmują  dramatyczne decyzje, Działania wynikające z podjętych decyzji przynoszą zadziwiające efekty.

Zapraszamy do lektury.