Od 12 kwietnia do 14 kwietnia Julia Bladowska z kl. 4Bg i Emilia Kopciuszuk z kl. 4Ap wzięły udział XIV Edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Bydgoszczy. Nasze reprezentantki zostały finalistkami XIV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Bydgoszczy. Dodatkowo Emilię zwolniono z egzaminu zawodowego w części teoretycznej w kwalifikacji HGT.06 „Realizacja usług w recepcji”.  Dziewczęta otrzymały także nagrodę WSTi H w Gdańsku- zwolnienie z opłaty za 1. sem. Studiów na Kierunku turystyka i hotelarstwo.

Celem olimpiady było: rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych, pobudzanie ambicji zawodowych uczniów, motywowanie do podejmowania dalszego kształcenia na poziomie wyższym, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich, stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań, integracja środowiska hotelarskiego.

Pierwszy dzień upłynął uczestnikom na zmaganiach w ramach części pisemnej etapu centralnego. W tym czasie nauczyciele zwiedzali kampus Wyższej Szkoły Gospodarki. Prace Komisji Konkursowej trwały niespełna trzy godziny, po czym wszyscy udali się na obiad do restauracji w Focus Hotel Premium pod Orłem przy ulicy Gdańskiej.

Następnie w Sali Malinowej w Focus Hotel Premium Pod Orłem nastąpiło ogłoszenie wyników części pisemnej wyłaniających uczestników zakwalifikowanych do części praktycznej. Nie zabrakło wspaniałego bufetu kawowego. Później odbyła się prelekcja kustosza Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy pani Anny Kornelii Jędrzejewskiej na temat Smaków Bydgoszczy. Na zakończenie dnia przewidziano zwiedzanie dwóch hoteli - Focus Hotel Premium Pod Orłem oraz Focus Hotel Premium Bydgoszcz.

Składamy serdeczne gratulacje uczennicom i nauczycielkom, które przygotowały reprezentantki ZSGH: pani Marcie Szulc, pani Katarzynie Durczyńskiej, pani Annie Pawelec i pani Joannie Dubert.