Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej ilości języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia - szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy jest w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któemu możliwe jest osiągnięcie wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Uczenie się  języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starszym – nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie  ta nauka stwarza.  Jeśli w języku  kraju, który odwiedzamy w czasie wakacji, poznamy choć  kilka słów, pozwoli to  nam zawrzeć nowe  znajomości i zyskać nowych przyjaciół. Znajomość języków obcych pozwala także na lepsze wzajemne zrozumienie  i pokonywanie różnic kulturowych.

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Języków, uczniowie ZSG-H w Gdańsku przygotowali plakaty przedstawiające sławne osoby z różnych dziedzin życia. Plakaty zachęcają do zgadywania kim są przedstawiane osoby, gdyż są one poszukiwane ;)

Prace naszych uczniów można podziwiać na tablicach na szkolnych korytarzach oraz zdjęciach poniżej.