Zagadnienia ochrony środowiska jeszcze nigdy nie były tak ważne jak obecnie, dlatego też zachęcamy uczniów do udziału w nowym projekcie eTwinning: „Take action for a healthy future” realizowanym od grudnia 2020 ze szkołami z Albanii, Armeii, Gruzji, Włoch, Litwy, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Tunezji, Turcji i Ukrainy. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie ekologii, a w następstwie zmniejszenie możliwych negatywnych skutków tzw. śladu węglowego działalności człowieka.

Cele:

 • zidentyfikowanie istniejących zagrożeń dla środowiska;
 • szukanie sposobów na zmniejszenie tych zagrożeń;
 • zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów biorących udział w projekcie oraz pozostałych uczniów w szkole;
 • rozwijanie zachowań pro-ekologicznych.

Postęp działań:

 1. Poznawanie partnerów projektu;
 2. Spotkanie online – odnawialne źródła energii;
 3. Poznanie i zbadanie istniejących zagrożeń dla środowiska w regionach krajów partnerskich;
 4. Przedstawienie wyników badań;
 5. Stworzenie plakatów, ulotek i filmów informacyjnych;
 6. Spotkanie online – przedstawienie dotychczasowych działań;
 7. Zakończenie projektu i ewaluacja.

Spodziewane rezultaty:

Uczniowie zwiększą swoją wiedzę ekologiczną, przez co staną się bardziej świadomi swoich zachowań. Będą w stanie rozpoznawać negatywne zachowania i starać się zmieniać podejście innych osób w swoim otoczeniu.