Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 26-28 sierpnia 2024 r.

26.08.2024r.

 • język polski, godz. 9.00, klasy: 1c, 1g, 1L, 1k, 3k, 5cp, 4b, 4k, sala: 9
 • matematyka, godz. 9.00, klasy: 2L, sala: 212

27.08.2024 r.

 • matematyka, godz. 9.00, klasy: 1L, 2b, 2m, 3k, 4a, 4b, 5bp, 5cp, sala: 212
 • pracownia gastronomiczna godz. 10.30, klasy: 1j, 2L, 2m,
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastr., godz. 9.00, klasy: 3k, sala: 211

28.08.2024 r.

 • język angielski, godz. 9.00, klasy: 2g, 4k, 5bp, sala: 202
 • język niemiecki, godz. 9.00, klasy: 4a, sala: 222
 • język francuski zawodowy, godz. 9.00, klasy: 2L, 3k, sala: 119
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, godz. 9.00, klasy: 1f, 2m, sala: 211
 • zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa, godz. 9.00, klasy: 1i, 1g, 2e, 2f, 2g, 2i, 3e, 3i, sala: 211
 • podstawy żywienia człowieka, godz. 9.00, klasy: 1c, 1g, sala: 211
 • planowanie i rozliczanie usług gastronomicznych godz. 9.00, klasy: 4c, sala: 211
 • organizacja usług gastronomicznych godz. 9.00, klasy: 5np, sala: 211

UWAGA!!! Uczniowie z przedłużoną klasyfikacją.

 • N-le uczący danego przedmiotu ustalają z uczniem indywidualny termin zaliczenia 
 • Terminy egzaminów poprawkowych i składy komisji znajdują się w Extranecie ZSGH Gdańsk