Informujemy, że w kategorii Uczeń > Egzamin maturalny 2023/2024 opublikowano dwie nowe informacje:

  1. Odbiór świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o uzyskanych wynikach

  2. Egzamin maturalny - sesja poprawkowa (sierpień)