Biblioteka szkolna w najbliższym czasie planuje zakup nowości wydawniczych. Proponujemy Wam wpływ na dobór literatury. Propozycje można przesłać e-mailem na adres biblioteka@zsgh.edu.gdansk.pl lub zgłosić osobiście w bibliotece szkolnej. Pierwszych dziesięć tytułów zakupimy na pewno, o ile będą dostępne w sprzedaży i nieobjęte  żadnym zakazem. Na propozycje czekamy do 21 lutego 2020 roku.