Poniżej publikujemy informację dot. badań lekarskich dla nowo przyjmowanych uczniów na rok szkolny 2023/2024: