„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy..."

                                                                         Z. Herbert

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Samorząd Uczniowski naszej szkoły uczcił pamięć bohaterów, przygotowując prezentację multimedialną przybliżającą sylwetki wyklętych przez reżim bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Możecie także obejrzeć 20 etiud filmowych przedstawiających żołnierzy wyklętych.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html