ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI LUB ZAŚWIADCZEŃ O UZYSKANYCH WYNIKACH

od 7 lipca 2023 r. (piątek)

Na stronie internetowej https://ziu.gov.pl wyniki będą udostępnione w serwisie dla uczniów

 10-13 lipca 2023 r. (poniedziałek-czwartek)

  • w sekretariacie uczniowskim (II piętro)
  • w godz. 9.15 - 12.45
  • za okazaniem dowodu osobistego

 

7 i 14 lipca 2023 r. (piątek)

  • świadectwa dostępne w sekretariacie głównym (parter)
  • w godz. 9.15 - 13.45
  • za okazaniem dowodu osobistego