Egzamin maturalny w 2023 r. w terminie poprawkowym dla zdających, którzy:

  •  przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej
  • nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej
  • wypełnili oświadczenie o zamiarze przystąpienia w terminie poprawkowym (załącznik 7) do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną w terminie do 14 lipca (w sekretariacie uczniowskim, po odbiorze wyników z maja).

 Harmonogram egzaminu:

 Część ustna21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 10.00

- język angielski – sala 214

 Część pisemna22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9.00

- matematyka – sala  309 (klasy: 4ag, 4bg, 4cg, 4kg, 4Lg,)

- matematyka – sala  310 (klasy: 4mg, 4ng oraz absolwenci z lat poprzednich)

- język polski – sala 115

  

Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectw do szkół – 8 września 2023 r.

 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym przeprowadzony będzie w ZSGH.