Na podstawie sprawozdania "Stan mienia komunalnego" majątek szkoły na dzień 31.12.2012r. wynosi 1.430.748 zł.