Z ostatnim dniem lutego zakończył się dwuletni 2018-2020 i przedłużany z nadzieją na możliwość realizacji ostatniej mobilności projekt Erasmus+. 

Celem projektu było promowanie różnorodności i bogactwa terytorialnego partnerów oraz lepsze rozumienie rzeczywistości Europy Usiłowaliśmy skonfrontować zdiagnozowane w trakcie pierwszej mobilności uprzedzenia i przesądy jakie są żywe w odniesieniu do krajów partnerów.  Programy mobilności miały połączyć promowanie naszych regionów z przeciwdziałaniem rozwoju postaw ksenofobicznych i nacjonalistycznych oraz pomóc postrzegać Europę jako miejsce przyjazne i oferujące możliwości rozwoju kariery akademickiej czy profesjonalnej.Chcieliśmy stworzyć możliwość przekazywania wiedzy i umiejętności poprzez działanie, kontakt z profesjonalistami turystyki czy kuchni oraz zbliżyć do instytucji lokalnych i europejskich. W przypadku naszych szkół i naszych zespołów nauczycielskich celem było zwiększenie wpływu i atrakcyjności naszych szkół i sektorów technologicznych,motywowanie zespołów nauczycieli chcących wzbogacać i wymieniać się swoimi praktykami pedagogicznymi.

W projekcie ze strony ZSGH  wzięło udział 24 uczniów z naszej szkoły w wieku 15-20 oraz 9 nauczycieli W każdej mobilności wzięło udział 6 uczniów i 3 nauczycieli. Ponadto w trakcie mobilności C4 której byliśmy gospodarzami brało udział 23 uczniów i nauczycieli naszej szkoły którzy pomagali w organizacji mobilności, nadzorowali jej przebieg badź byli rodzinami goszczącymi naszych partnerów.Partnerami w projekcie były 2 szkoły z Francji (Decize oraz Aurey) oraz szkoła z Włoch Neapol.

W trakcie trwania projektu przeprowadziliśmy 4 mobilności z 5 zaplanowanych. Ostatnia niestety musiała zostać odwołana z powodu COVID-19. Podczas każdej mobilności misją witającego partnera było dzielenie się swoim codziennym życiem, historią, bogactwem dziedzictwa kulturowego, know-how lokalnych specjalistów i przekazywaniem ich wiedzy . Te 4 programy mobilności  zostały zbudowane w następującym formacie:

- przyjęcie przez szkoły i burmistrzów każdego miasta w Gdańsku powitał nas wiceprezydent miasta  Piotr Kowalczuk w Dworze Artusa meetings

- Zakwaterowanie u rodzin + 1 wieczór towarzyski z rodzicami,

- jedno lub więcej zajęć edukacyjnych udostępnianych w placówkach

C1 -  Prezentacja naszych  terytoriów: Pokaz slajdów przygotowany przez każdego z partnerów - Wymiana na temat stereotypów i uprzedzeń: Pokazy slajdów prezentowane przez uczniów Decize,  debata. Udział w lekcji łaciny na temat mitów i legend różnych krajów, udział w lekcji przedmiotów zawodowych,oglądanie technologii produkcji i produktów końcowych

C2 -  Warsztat 1: Opowiadanie historii z jednodniowej wycieczki: prezentacja uczniów - Warsztat 2 : Dziedzictwo i zrównoważony rozwój: sztuka presepialna i tradycyjna żywność.

Gra terenowa o Neapolu z umieszczaniem zdjęć z zadań na Instagramie

C3 - Gra terenowaTreasure Hunt po Vann  Publiczna prezentacja w języku angielskim przez studentów ich prac (plakaty, filmy, pokazy slajdów, czasopisma) przy użyciu różnych narzędzi cyfrowych (thinglink, powerpoint…znaczenia wody w naszych regionach

C4 -  Lekcje gotowania z wymianą kultowych przepisów z każdego kraju partnerskiego - Prezentacje na temat Kuchni Polskiej i jedzenia wegetariańskiego  przygotowanych przez uczniów, Quiz wiedzy o starówce Gdańskiej po QR code grze terenowej warsztatyc1,c2, c3

- wizyty w miejscach turystycznych, muzeach o europejskiej lub światowej renomie 

Ruiny Pompeii UNESCO, Malbork UNESCO,Archeologiczne Muzeum MANN w Neapolu, ECS, Muzeum II Wojny światowej, CEiPR

C1- Dijon, Decize C2 -  Zwiedzanie ruin Pompei - Wycieczka piesza z przewodnikiem po historycznym centrum Neapolu, kopule, Decumans, najważniejszych placach i kościołach i nabrzeże - Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Neapolu MANN, C3 - Vannes,  Wizyta w Cairn de Gavrinis i spacer po wyspie Berder, Wycieczka z przewodnikiem po średniowiecznym centrum Vannes - Zwiedzanie półwyspu Quiberon, Stojące kamienie w Carnac, Rejs dookoła Golfe du Morbihan z portu Blanc - piesza wycieczka po Auray i okolicy (most Eiffla w Le Bono) 

C4 - Gdańsk, zwiedzanie ulicy Długiej i Muzeum Bursztynu, Domu Uphagena, Ratusza, Bazyliki Mariackiej - Zamek w Malborku (Unesco) - Oprowadzanie po Europejskim Centrum Solidarności - Muzeum II Wojny Światowej - rejs galeonem Perła z Gdańska na Westerplatte - Zwiedzanie Sopockiego Krzywego Domku, Molo, - Zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku 3) Działania zawodowe: - Powitanie uczestników przez Wiceprezydenta Miasta Gdańska w Dworze Artusa wycieczki

 

- jedną lub więcej wycieczek z przewodnikiem po charakterystycznych firmach produkcyjnych w każdym regionie

 (C1 fabryka likieru : firmy Cassissium i Fallot fabryka musztardy,wycieczka z przewodnikiem po  porcie Junction ,C3 Wizyta na farmie ostryg i cydru w Arradon- Zwiedzanie manufaktury słodyczy „La Maison d'Armorine” w Quiberon C4 CEiPR fabryka porcelany Lubiana C4 - wycieczka z przewodnikiem po ECS wycieczka z przewodnikiem po Dworze Artusa

wycieczki

- konferencja bądź warsztat z lokalnym profesjonalistą.

C1  spotkanie i wymiana z panem Stéphane Benedit, dyrektorem agencji turystycznej Nièvre i panem Frankiem Brefortem, dyrektorem portu, Wymiana kulinarna i demonstracja przez stowarzyszenie Nièvre Chefs 

C2 -  Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Neapolu MANN: Spotkanie z dyrektorem

Wizyta w ratuszu: Spotkanie: Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju 

C3 - - Prezentacja turystycznych strategii promocji turystyki przez profesjonalistę z rady wydziału. Prezentacja Dyrektora ds. Turystyki dostarczyła użytecznych informacji pozwalających zrozumieć ekonomiczne korzyści płynące z turystyki. Przekazał podejście do tworzenia narzędzi komunikacji, znajdowania tematów i celów oraz wyboru narzędzi komunikacji

C4 -  Warsztaty z ekspertem Pawłem Górnym z firmy “100% Czkolady” robienie czekoladowych pralin warsztatyc4

Działania te umożliwiły współtworzenie i dostarczanie treści za pomocą rozlicznych narzędzi

 ICT:

prezentacji:Power Point, Prezi, Genial.ly, Spark.adobegalerii zdjęć: Wakelet, Netboard.me, Padlet

e-books : calameo, issuu, genial.ly

digital magazine : MADMAGZ

digital posters: eduglogster, canva

films: YouTube, Camtasia

documents: Google docs, Google drive

quizzes: baamboozle, qr code generator, quizlet

survey: surveymonkey

social media: YouTube, What’s up, Instagram

Partnerzy współpracowali przygotowując plan całego projektu ustalając zakres działań na każdą mobilność o podobnym charakterze . Ustalono że we wszystkich mobilnościach należy zorganizować spotkanie z lokalnym burmistrzem ( w Gdańsku wiceprezydentem), przygotować zadania do 1 bądź dwóch działań edukacyjnych w placówkach partnerów, wizyty w miejscach turystycznych, muzeach o europejskiej lub światowej renomie, jedną lub więcej wycieczek z przewodnikiem po charakterystycznych firmach produkcyjnych w każdym regionie, Konferencja z lokalnym profesjonalistą oraz zorganizować  zakwaterowanie u rodzin + 1 wieczór towarzyski z rodzicami.
Ustalono charakter zamieszczanych materiałów na platformie eTwinning oraz podział która szkoła koordynuje  sekcje magazynu MAGMAGZ  Neapol (kultura i dziedzictwo), Gdańsk (gastronomia), Auray (woda), Decize (rower szosowy). Koordynator wykupuje subskrypcję Madmagz (magazynu internetowego).Nauczyciele komunikowali się na utworzonym kanale w aplikacji Whats up przyśpieszając obieg informacji. Pomagając sobie w planowaniu podróży i zakwaterowania dla uczestników.W ZSGH nauczyciele i uczniowie komunikowali się na  zamkniętych grupach w ramach mobilności na Facebooku Instytucje goszczące zmobilizowały wszystkich swoich pracowników, dając za każdym razem wrażenie, że szkoła przez kilka dni żyje w rytmie Erasmusa: włączenie dużej części pozostałych studentów uczelni w działania na miejscu, mobilizacja zespołów pedagogicznych, i nauczycieli przedmiotów zawodowych przygotowujących pracowni:
C1 debata na temat przesądów i uprzedzeń jakie funkcjonują o naszych krajach przygotowanie znaczenia słów w mitach i legendach naszych narodów (zespoły wielonarodowe)

C2 głosowanie nad logo projektu, przedstawianie wspomnień z poprzedniej mobilności, gra terenowa Treasure hunt w neapolu gdzie w zespołach międzynarodowych uczniowie otrzymali szereg zadań do wykonania w konkretnych punktach Neapolu z zaangażowaniem lokalnych osób i zamieszczali zdjęcia na Instagramie

C3 Prezentowanie i finalnie stworzenie części w MADMAGZ roli wody w naszych regionach Uczniowie przygotowywali cyfrowe plakaty, pocztówki z użyciem rozlicznych aplikacji

Wielonarodowe zespoły odkrywały Vannes w przygotowanej grze terenowej

C4 uczniowie biorą udział w zespołach wielonarodowych w gotowaniu tradycyjnych potraw swoich regionów oraz robią praliny z czekolady, w wielonarodowych zespołach odnajdują informacje w grze terenowej z QR codes po starówce Gdańska znajdując informację w zwiedzanych muzeach i w tych samych zespołach współzawodniczą w quizie wiedzy o starówce przygotowanej na aplikacji baamboozle

Tworzą wspólnie  magazyn internetowy  MADMAGZ (za koordynowanie sekcji sa odpowiedzialni nauczyciele z danego kraju) oraz książkę z tradycyjnymi przepisami kulinarnymi naszych regionów. Zamieszczają materiały na platformie eTwinnig, współpracują w zespołach krajowych nad przygotowaniem filmów ze wspomnieniami z mobilności.

Uczniowie przygotowują muzykę, tańce na czas integracji

nasze warsztaty C1 C2 C3

warsztaty C4

. Projekt skierowany był do obecnych uczniów i nauczycieli naszej szkoły jak i potencjalnych przyszłym uczniów,którzy pytają o projekty europejskie przy wyborze kolejnej szkoły. Projekt oddziaływał też na uczniów naszej szkoły którzy byli rodzinami goszczacymi jak również na ich rodziców i znajomych.Realizację projektu zauważyły również  instytucje lokalne Muzeum Miasta Gdańsk i  wiceprezydent Piotr Kowalczuk oraz patron medialny Radio Gdańsk.  wycieczki

Projekt ten umożliwił nam wszystkim zdobycie praktycznej wiedzy o naszych różnych krajach i naszych systemów szkolnych. Mogliśmy dzielić się naszymi praktykami nauczania w ramach transdyscyplinarnej logiki.Dla wielu z nas było to pierwsze doświadczenie Erasmusa, a ten projekt wzbudził entuzjazm wszystkich kategorii uczestników: zbiorowe poczucie uczestniczenia w uprzywilejowanych, satysfakcjonujących chwilach oraz chęć kontynuowania innych projektów mobilności lub partnerstw. Wiekszość nauczycieli biorących czynnie udział zapisała się również na platformę eTwinning, 1 nauczyciel założył inny projekt Erasmus+ który jest już w szkole realizowany, 8 uczniów wzięło udział w innym projekcie Erasmus+ KA1, a dwóch w innym projekcie Erasmus KA2. Pozostali uczniowie jak pokazują wyniki ankiety oceniała bardzo wysoko organizowane działania i głównie podkreślając wartość edukacyjna projektu i aktywności zwiedzania miejsc dziedzictwa kulturalnego, miejsc historycznych, uczestnictwo w grach terenowych i wspólne gotowanie. 80% uczestników poleciłaby projekt swoim znajomym i przyjaciołom .Młodzież jest chętna do swojego ponownego uczestnictwa i innych projektach. Młodzież referuje wzrost pewności siebie w nawiązywaniu znajomości międzynarodowych i motywację do nauki języków obcych. Rodziny goszczące również są chętne w ponownym przyjęciu potencjalnych kolejnych uczestników. Trwałym rezultatem projektu jest stworzenie relacji partnerskich między naszymi szkołami, i chęć pozostawania w kontakcie profesjonalnym przy realizacji zadań do chociażby zadań w projektach eTwinning i dalszej współpracy wirtualnej między uczniami naszych szkół.

 Trwałym rezultatem projektu jest również wzmocnienie relacji z organizacjami lokalnymi .(lokalne władze miasta, dyrektor i przedstawiciele Muzeum Gdańska, Paweł Górny  specjalista cukiernik, firmy promujące region CEiPR, lokalni restauratorzy organizujący posiłki lokalne firmy przewozowe autokarowe oraz firma organizująca rejs galeonem Perła

rezultaty

https://twinspace.etwinning.net/73355/pages/page/1520888

https://twinspace.etwinning.net/73355/pages/page/1083861

Naszym pierwszym celem było przekazanie naszym uczniom zamiłowania do Europy, postrzegania regionu bogatego w jego różnorodność oraz walka z tendencją do wycofywania się w siebie i ksenofobicznymi pokusami. Z tego punktu widzenia wszystkie zespoły pedagogiczne uważają, że cel został w pełni osiągnięty. Wszyscy uczestnicy szczególnie docenili jakość programów, a rodziny i uczniowie nadal kontaktują się ze sobą poza szkołą.Projekt ten miał mieć charakter transdyscyplinarny i gromadzić nauczycieli z dyscyplin ogólnych i technicznych i zawodowych. Należy podkreślić  wyjątkowy wkład projektu  w odniesienia historyczne.We wszystkich mobilnościach zorganizowano wycieczki do historycznych miast C1- Dijon, C2 - Vannes C3 - Neapol oraz Ruiny Pompei C4 starówka Gdańska (muzeum Bursztynu, Ratusz, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Bazylika Mariacka) Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny światowej, Westerplatte, Malbork oraz CEiPR Partnerzy projektu byli poruszeni widząc zdjęcia całkowicie zbombardowanego Gdańska , oglądając groby żołnierzy broniących Westerplatte uczestnicząc w pokazie nalotu i bombardowania schronu , Domu Sybiraka i pociągu wiozącego polaków na Syberię. Wartość edukacyjna w ukazaniu i ożywieniu historii drugiej wojny światowej i kosztu jaką musiała ponieść polskie społeczeństwo pozwoliło zrozumieć skąd bierze się  nieufność polaków do imigrantów czy stała potrzeba bronienia narodowej tożsamości. Żałujemy, że tej świadomości naszej wspólnej historii nie udało się wzmocnić ostatnią niestety odwołaną mobilnością, która przewidywała wizytę w obozie Struthof.

Projekt ewaluowaliśmy według stworzonego wspólnie z partnerami  kwestionariusza ewaluacji po zakończeniu mobilności w trakcie spotkań ewaluacyjnych, rozmowy z uczniami i zbieraniu ich wspomnień i słów o mobilnościach.Podczas pierwszego spotkania w Decize ankieta pozwoliła zweryfikować, czy format spotkań przewidziany dla każdej mobilności został doceniony przez uczniów.Formalne i nieformalne debaty i dyskusje pozwoliły zauważyć, że każde spotkanie korygowało wiele uprzedzeń i stereotypów lęków  (lęk przed lataniem, lęk przed miastami, lęk przed powitaniem lub przebywaniem z innymi, lęk przed komunikacją z rodzinami goszczącymi) Po zakończeniu projektu stworzyliśmy survey powielający pytania kwestionariusza ewaluacji ale dodający i  nowe pytania który pozwolił ocenić realizację ogólną całego projektu.

https://lightspark.netboard.me/evaluationgrand/?link=gwbsRGcy-1f8iWRXc-XWcIKNwU

survey

słowa studentów

https://twinspace.etwinning.net/73355/pages/page/1520884

Informacje o projekcie i jego mobilnościach oraz rezultatach zamieszczano na platformie eTwinning, genial.ly, stronie internetowej szkoły, stronie szkoły na facebooku, stronie wakalet oraz netboard.me. Sponsorem mobilności C4 w Gdańsku było radio gdańsk i na stronie radia gdańsk również zamieszczono informację o wydarzeniu. Sam pan wiceprezydent miasta Gdańska Piotr Kowalczuk zamieścił post o spotkaniu w Dworze Artusa na profilu facebooka Miasta Gdańska Na You Tube poprzez link niepubliczny dostepny tylko dla tych którym jest udostepniany

eTwinning link

school facebook page

https://lightspark.netboard.me/zsghfacebookpos/?link=V09HpR3D-MW5vdCvX-Q9YJXJ1b