W wakacje wspólnie z nowymi partnerami zaplanowaliśmy nowy projekt eTwinning na rok szkolny 2020-2021: “L@ngu@ges4all!”, realizowany ze szkołami z Grecji, Rumunii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Armenii, Francji, Chorwacji, Serbii i Litwy. Głównym celem projektu jest zmotywowanie uczniów do aktywnego uczenia się języka angielskiego i doskonalenie umiejętności porozumiewania się w tym języku, zarówno w mowie jak i piśmie. Chcemy również uświadomić uczniom, jak ważna jest znajomość języków obcych, a w szczególności języka angielskiego we współczesnych czasach oraz jakie korzyści ze sobą niesie. W tym celu, wspólnie z uczniami przygotujemy atrakcyjne i angażujące ćwiczenia językowe.

Cele:

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

- nauka i doskonalenie umiejętności językowych,

- stosowanie nowoczesnych metod nauczania,

- zapewnienie uczniom możliwości rozwoju umiejętności społecznych, komunikacyjnych i życiowych (tzw. life skills),

- umiejętne i bezpieczne korzystanie z narzędzi TIK,

- możliwość komunikacji z uczniami z innych krajów,

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych pisemnych i ustnych w języku angielskim,

- uatrakcyjnianie nauki słownictwa i gramatyki w języku angielskim,

- wyrażanie siebie poprzez różne formy wyrazu – projektowanie, fotografię, vide etc.

Postęp działań:

- zaplanowanie projektu z innymi nauczycielami-partnerami w edytowalnym dokumencie Google, wybór tytułu, treści oraz narzędzi TIK (Kahoot, Powerpoint, Padlet, Edpuzzle, LearningApps, etc),

- przedstawianie się nauczycieli, a następnie uczniów na Twinspace (z wykorzystaniem Twinboarda lub innych narzędzi typu Padlet lub Google Slides),

- tworzenie awatarów w celu ochrony prywatności uczniów (Avachara, Bitmoji lub inne narzędzia),

- zaplanowanie i przygotowanie ćwiczeń leksykalnych (żywienie, rodzina, sport, miejsce zamieszkania etc) oraz gramatycznych (zaimki, czasowniki, czasy gramtayczne, przymiotniki etc) na przestrzeni wrzesień 2020 – maj 2021 z wykorzystaniem różnych narzędzi TIK,

- obchody dni związanych z językami, w szczególności Europejskiego Dnia Języków.

Spodziewane rezultaty:

- poznanie rówieśników z innych krajów europejskich;

- rozwijanie umijętności językowych (zarówno język ojczysty, jak i angielski) i sprawności komunikacyjnych;

- rozwijanie umiejętności cyfrowych (narzędzia TIK do nauki języka angielskiego);

- publikowanie treści na Twinspace projektu oraz stronie internetowej

- poszerzenie świadomości kulturowej i językowej krajów partnerskich u uczniów, szacunek i tolerancja dla innych ludzi i narodowości;