Wartością dodaną projektów eTwinning jest to, że tworzą one klasy bez ścian. Uczniowie mogą komunikować się z rówieśnikami z innych krajów europejskich czy nawet spoza Europy. Mogą dzielić się swoimi poglądami i kulturą. Mogą budować swoją tożsamość. Najważniejsze jest to, że komunikacja odbywa się w bezpieczny sposób i z zachowaniem wzajemnego szacunku. Komunikowanie się może odbywać się na różne sposoby. Może mieć charakter werbalny lub niewerbalny. Dzielenie się obrazami, wideo i tekstem pisanym to niektóre ze sposobów komunikacji. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów komunikacji w trzech tegorocznych projektach eTwinning: "Truth or Fake?", "It's my life" oraz "Teenagers E.P.e. (European Parliament eTwinning)": debata na temat problemów i ochrony środowiska w narzędziu Tricider, dyskusja na forum TwinSpace na temat tradycji krajów partnerskich oraz burza mózgów na Padlecie na temat problemów spotykanych w edukacji.