EGZAMIN MATURALNY -  harmonogram 2019 oraz dostosowania

1. Harmonogram i czas trwania poszczególnych części pisemnych egzaminów maturalnych w roku 2018/2019 - pobierz załącznik

2. Sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego w roku 2018/2019  - pobierz załącznik