EGZAMIN MATURALNY -  harmonogram 2019 oraz dostosowania

1. Harmonogram i czas trwania poszczególnych części pisemnych egzaminów maturalnych w roku 2019/2020 - pobierz załącznik

2. Sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego w roku 2019/2020  - pobierz załącznik