Poniedziałek         7.30        -       15.00

Wtorek                  7.30        -       14.45

Środa                     11.45     -       15.00

Piątek                    7.30        -       14.30