LINK DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ    https://www.edu.gdansk.pl

W razie zaistniałych problemów z dostępem do dziennika (pomimo zastosowania się do kroków w wyżej wymienioych Instrukcjach) - prosimy o kontakt ze szkołą - sekretariat@zsgh.edu.gdansk.pl (podając w wiadomości: imię, nazwisko, klasę, typ szkoły) lub bezpośrednio z administartorem ZSGH Gdańsk, tel. 58 341-68-51.