28 listopada 2018 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. W uroczystości wzięli udział Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk oraz Pomorska Wicekurator Oświaty Małgorzata Bielang.

W gronie 211 nagrodzonych uczniów znalazła się Weronika Chojnowska uczennica klasy 3l technikum żywienia i usług gastronomicznych.Weronika otrzymała nagrodę finansową w wysokości 2500 zł za promocję z wyróżnieniem i uzyskanie najwyższej w szkole średniej ocen oraz wysoki wynik w Olimpiadzie w XXII Edycji Olimpiady Wiedzy O Żywieniu I Żywności.

 A już 17 grudnia 2018 roku Weronika odbierze Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów zawodowych. By otrzymać tę nagrodę należało uzyskać ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych co najmniej średnią ocen 5,20.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Weronice dalszych sukcesów!