SESJA CZERWIEC 2021

1. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część pisemną:

a) długopis z czarnym tuszem,

b) kalkulator prosty –umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

2. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną:

Nr kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

TG.07

długopis z czarnym tuszem , kalkulator prosty.

WAŻNE ORZECZENIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem

TG.10

długopis z czarnym tuszem , kalkulator prosty.

WAŻNE ORZECZENIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem

TG.12, TG.13,

 TG.16

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem