Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dla sesji zima 2022)  - 31 marca 2022 r.
 
Termin wydawania dyplomów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dla sesji zima 2022) - 27 maja 2022 r.
 
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022:  W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2022 – do 7 kwietnia 2022 r.