Harmonogram przeprowadzania egzaminu praktycznego w sesji 2022 Zima (styczeń 2022)

 • Kwalifikacja 1/ TG.07 Sporządzanie potraw i napojów  - Wykonanie 2022-01-25  godz. 08:00
 • Kwalifikacja 1/ TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich  - Wykonanie 2022-01-25  godz. 12:00
 • Kwalifikacja 2/ TG.11 Organizacja usług gastronomicznych - Dokumentacja 2022-01-10  godz. 13:00
 • Kwalifikacja 2/ TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - Dokumentacja 2022-01-10  godz. 13:00
 • Kwalifikacja 2/ TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - Dokumentacja 2022-01-10  godz. 13:00

Harmonogram przeprowadzania egzaminu pisemnego  w sesji 2022 Zima (styczeń – luty 2022)

2022-01-11 godz. 10:00

 • Kwalifikacja TG.07 Sporządzanie potraw i napojów   
 • Kwalifikacja TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich
 • Kwalifikacja TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  - komputerowy (według indywidualnego harmonogramu)

2022-01-11 godz. 12:00

 • Kwalifikacja TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  - komputerowy (według indywidualnego harmonogramu)
 • Kwalifikacja TG.11 Organizacja usług gastronomicznych
 • Kwalifikacja TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część pisemną:

a) dowód osobisty lub legitymacja ze zdjęciem

b) długopis z czarnym tuszem,

c) kalkulator prosty –umożliwia wykonywanie tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną:

Nr kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

TG.11

TG.13

TG.16

· długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

·  dowód osobisty lub legitymacja ze zdjęciem

TG. 07

TG. 10

·   długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty

·   dowód osobisty lub legitymacja ze zdjęciem

·  WAŻNE ORZECZENIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH