Cele samorządu uczniowskiego:
 
1. Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przez ogół uczniów.
2. Nawiązanie i utrzymanie partnerskich stosunków ze wszystkimi organizacjami życia szkoły: Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.
3. Pogłębianie demokratycznych form działania.
4. Rozwijanie samodzielności, współodpowiedzialności w rozwiązywaniu problemów własnych oraz innych uczniów.
5. Kształtowanie inicjatywy indywidualnej oraz działania zespołowego.
6. Wyzwolenie aktywności oraz talentów organizatorskich dla dobra społeczności uczniowskiej oraz szkoły jako instytucji.
1. Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przez ogół uczniów.
2. Nawiązanie i utrzymanie partnerskich stosunków ze wszystkimi organizacjami życia szkoły: Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.
3. Pogłębianie demokratycznych form działania.
4. Rozwijanie samodzielności, współodpowiedzialności w rozwiązywaniu problemów własnych oraz innych uczniów.
5. Kształtowanie inicjatywy indywidualnej oraz działania zespołowego.
6. Wyzwolenie aktywności oraz talentów organizatorskich dla dobra społeczności uczniowskiej oraz szkoły jako instytucji.