Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja 1 (styczeń-luty 2019) - sesja 2 (czerwiec-lipiec 2019)

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_kwalifikacje_PPKwZ_2017/Informacje_i_komunikaty/20180809%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202019%20r.%20EPKwZ.PDF