Zapraszamy mieszkańców Gdańska do składania wniosków o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2018, prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r.

więcej informacji na stronie Gdańskiego Centrum Świadczeń..