Międzynarodowa konferencja „Współpraca Samorządów Uczniowskich UE”

6 marca 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja „Współpraca Samorządów Uczniowskich UE”. Na konferencję przybyła młodzież z 12 europejskich państw, która dzieliła się wiedzą i działaniami samorządów uczniowskich. OBESSU to organizacja, która zrzesza samorządy uczniowskie w Europie. Jej siedziba znajduje się w Brukseli. Polska zabiega o włączenie się do OBESSU. Dzisiejsze spotkanie było pierwszym krokiem do udziału Polski w w/w organizacji. W konferencji wzięli udział uczniowie, opiekunowie samorządów uczniowskich oraz dyrektorzy gdańskich szkół. Naszą szkołę reprezentował Maciej Bartnicki z klasy I B technikum hotelarskiego oraz opiekun SU – p. Elżbieta Mendat.